Kommunens webbplatser

Bli auktoriserad anordnare

Växjö kommun har auktorisation för anordnare inom två områden, komvux och sysselsättning. Vi söker anordnare som är intresserade av att genomföra dessa verksamheter.

Komvux är en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som kan driva komvuxutbildning.

Auktorisationssystemet innebär att den enskilde som blir antagen kan välja bland de utbildningsanordnare som finns i auktorisationssystemet.

Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare ska stimulera mångfald och kvalitet samt öka utrymmet för fler aktörer.

Utbildningarna ska med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel annan utbildning. De måste därför utformas flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.

Beskrivning av uppdraget

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd.


Så här ansöker du:

Gå till det elektroniska upphandlingssystemet TendSign.

Registrera dig genom att klicka på Skapa gratiskonto. Det kostar inget att ansöka.

När du har registrerat dig eller om du har registrerat dig sedan tidigare, gör din ansökan i Tendsign.

I Visma TendSign får du ytterligare information och en bekräftelse på att ansökan kommit in och är rätt ifyllt.

Vi tar inte emot skriftliga ansökningar.

Inom Växjö kommun finns det en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som ska bedriva sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Auktorisationssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats kan välja bland de verksamheter som finns i auktorisationssystemet. Syftet är att öka utbudet av verksamheter.

Personer som har beslut om sysselsättning enligt socialtjänstlagen 4:1 kan välja en anordnare för sin insats. Ansvarig handläggare upprättar, tillsammans med individen, en individuell handlingsplan som innehåller antal timmar per vecka, syfte, delmål och mål med insatsen. Individen väljer anordnare genom att ansvarig handläggare informerar om vilka anordnare som är auktoriserade. Om individen vill ska personen först få möjlighet att göra studiebesök hos anordnaren.

Insatsen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och förutsättningar. Den ska planeras och utformas tillsammans med individen och anpassas till individens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Beskrivning av uppdraget

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd.


Så här ansöker du:

Gå till det elektroniska upphandlingssystemet TendSign.

Registrera dig genom att klicka på Skapa gratiskonto. Det kostar inget att ansöka.

När du har registrerat dig eller om du har registrerat dig sedan tidigare, kan du gå direkt till TendSign webbplats för att göra din ansökan.

I Visma TendSign får du ytterligare information och en bekräftelse på att ansökan kommit in och är rätt ifyllt.

Vi tar inte emot skriftliga ansökningar.

Uppdaterad: 02-januari-2024