Kommunens webbplatser

Växjödeklarationen
- Tillsammans för en hållbar framtid

Skog

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Vad är Växjödeklarationen?

Växjödeklarationen är ett sätt för Växjö kommun att samarbeta med företag, organisationer, civilsamhälle och offentlig verksamhet för att engagera dem att bidra till Hållbara Växjö 2030. Genom deklarationen kan aktörer visa vad de åtar sig att göra för att bidra till omställningen till ett hållbart Växjö. Växjödeklarationen är kopplad till hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö och omfattar alla dimensioner av hållbarhet.

Idag har ett 50-tal aktörer signerat Växjödeklarationen och driver arbetet framåt inom sina respektive branscher. Kontinuerligt arbete pågår för att välkomna ännu fler att signera deklarationen.

Signeringstillfällen för Växjödeklarationen sker två gånger om året, dels i september i samband med MAT, dels under Earth Week som infaller under våren. Samtliga signatärer för tillgång till ett nätverk med inspirerande föreläsningar och workshops för att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Matina Rosenberg, matina.rosenberg@vaxjo.se
Olivia Thim, olivia.thim@vaxjo.se
Jessica Johanneson, jessica.johanneson@vaxjo.se

Följande företag och organisationer har idag signerat och driver tillsammans med Växjö kommun omställningen mot ett mer hållbart samhälle:

Arkitektbolaget
Dynacon (Värendshem)
LBE Arkitekt
Sajt Arkitekt
Skanska Sverige AB
SSAM
Växjö Kommunkoncern
WSP AB
Måltidsorganistionen
Kök 11
PM & Vänner
Värends struts
Funkibator
GBJ Bygg
Greenpipe AB
HSV
IoKC Kronoberg
Nyfosa
Ottosson Bygg
Atea
Destination Småland
Devolut - hållbarhetskonsult
Elite stadshotell - Konserthuset
Detterskogs
Gårdsby Ägg AB
JSC Förvaltning AB/Stema transport AB
KraftPowercon
Micki
Rekoringen
Växjö Company
Beans in  Cup
Derome
Ecosign
Ragn-sell
Replay
Visma
Växjö Färg och tapet
Getinge
Klockaregården
Koncepteriet
Volvo CE
Växjö Lakers
Länsförsäkringar Kronoberg
Clemondo AB
A.R.C Fastighetspartner
ABENA Sverige
AFRY
Akatingo Sverige
Heidelberg Materials
Fairtrade Sverige
Växjö Linnæus Science Park
3stepIT
Micropower Group
Studiefrämjandet


Signatärer Växjödeklarationen

Signatärer Växjödeklarationen

Den gröna omställningen inom näringslivet syftar till att övergå från en ekonomi och ett företagsklimat som är beroende av fossila bränslen och andra icke-hållbara resurser till en mer hållbar och miljövänlig ekonomi. Det handlar om att företag och organisationer tar ansvar för sin påverkan på miljön och arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser, minimera sitt ekologiska fotavtryck och främja en mer hållbar och rättvis ekonomi.​ Vill du veta mer hur ditt företag kan samarbeta för en grön omställning? Kontakta Jessica Johanneson.

Möt några av de som signerat Växjödeklarationen

Uppdaterad: 30-maj-2024