Kommunens webbplatser

Kontakta näringslivs­avdelningen

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning hjälper företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling. Du når oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning har stor kunskap om näringsliv och företagande och har väl upparbetade kontakter som gör det enklare för dig att genomföra just dina planer. Här kan du läsa om vem som gör vad och vilken service vi kan stå till tjänst med.

Lotta Fonsell

Näringslivschef

E-post: eva-lotta.fonsell@vaxjo.se
Telefon: 0470-41886

Jessica Johanneson

Näringslivsutvecklare
Kompetensförsörjning

E-post: jessica.johanneson@vaxjo.se
Telefon: 0470-413 97

Jennie Nivard

Näringslivsutvecklare
Företagande och entreprenörskap

E-post: jennie.nivard@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 64 59

Jennie Nivard, näringslivsutvecklare, Växjö kommun

Raed Kamil

Näringslivsutvecklare
Level Växjö

E-post: raedkadhem.kamil@vaxjo.se
Telefon: 0470-59 95 18

Raed Kamil

Mikael Häggström

Näringslivsutvecklare och företagslots
Etableringsärenden, företagsservice och centrumutveckling.

E-post: mikael.haggstrom@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 60 54

Henrik Cajnerud

Näringslivsutvecklare och företagslots
Destinationsutveckling och besöksnäring.

E-post: henrik.cajnerud@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 01

Therése Friman

Näringslivsutvecklare
Grön omställning

E-post: therese.friman@vaxjo.se
Telefon: 0470-411 76

Uppdaterad: 30-maj-2024