Kommunens webbplatser

Kontakta näringslivs­avdelningen

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning hjälper företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling. Du når oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Vi på Växjö kommuns näringslivsavdelning har stor kunskap om näringsliv och företagande och har väl upparbetade kontakter som gör det enklare för dig att genomföra just dina planer. Här kan du läsa om vem som gör vad och vilken service vi kan stå till tjänst med.

Jessica Johanneson

Tf Näringslivschef
Nyföretagande och entreprenörskap.

E-post: jessica.johanneson@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 413 97

Raed Kamil

Näringslivsutvecklare
Level Växjö, kompetensförsörjning

E-post: raedkadhem.kamil@vaxjo.se
Telefon: 0470-59 95 18

Mikael Häggström

Näringslivsutvecklare och företagslots
Etableringsärenden, företagsservice och centrumutveckling.

E-post: mikael.haggstrom@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 79 60 54

Henrik Cajnerud

Näringslivsutvecklare och företagslots
Etableringsärenden och destinationsutveckling.

E-post: henrik.cajnerud@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 418 01

Uppdaterad: 20-januari-2023