Kommunens webbplatser

Tack för att du svarade på vår enkät

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten och på så sätt hjälper oss i vårt arbete.

Skog

Vill du ta del av senaste nytt från näringslivet?

Ta del av senaste nytt från oss genom att följa oss på LinkedIn (@Näringslivet i Växjö) och Facebook (@För företagare i Växjö kommun). Du även registrera din e-postadress för att få information om events, nätverksträffar och våra månadsbrev.

Uppdaterad: 13-februari-2024