Kommunens webbplatser

Vi älskar Växjö

Vi älskar Växjö är forumet för oss alla från näringslivet, föreningslivet och akademin med en sak gemensamt - Vi älskar Växjö.

Växjö är platsen för öppenhet, entreprenörskap, hållbarhet och utbud. Platsen Växjö är något som vi alla utvecklar tillsammans och därför vill vi gärna att du är med och bidrar. Nästa gång vi ses är den 1 mars 2024. Gå till vår evenemangssida för utkik efter mer information!

En del av platsvarumärket

Namnet Vi älskar Växjö och vår grafiska profil är framtaget gemensamt inom ramen för nätverket. Gå in på varumarketvaxjo där allt om vårt platsvarumärke finns samlat. Fritt att använda för alla.

Uppdaterad: 30-november-2023