Kommunens webbplatser

”Jag vill vara smörjmedlet som möjliggör förutsättningar för tillväxt”

Från Umeå till Barcelona och vidare till Småland. Mikael Häggström är det senaste tillskottet på näringslivsavdelningen och ser fram emot arbetet på Växjö kommun.

Publiceringsdatum29-mars-2021

När möjligheten dök upp att få vara en aktiv del av utvecklingen av Växjö kommuns näringsliv kändes det väldigt lockande berättar Mikael. Men intresset för utveckling av människor och företag började långt tidigare. Efter uppväxten i Umeå flyttade han i samband med sina studier till Barcelona.

Mikael Häggström

Tillväxtresa inom IT

Tillsammans med IT-entreprenören Mathias Axlén påbörjade Mikael tillväxtresan med SiteDirect som han i egenskap som bland annat försäljningschef och VD var med och drev upp under tio års tid. Bolaget kom att bli en av Sveriges ledande e-handelsleverantörer inom segmentet små och medelstora företag.

- Att jobba med utveckling av e-handel har varit en fantastiskt spännande resa i sann nybyggaranda. I mångt och mycket utgick vi då från en helt oskriven bok och tillsammans med olika aktörer i ekosystemet formades nya sätt att göra affärer digitalt. Vi snubblade på många stenar, vi gjorde många misstag men gav aldrig upp utan såg hela tiden möjligheter vilket drev utvecklingen framåt.

- Jag drivs av tanken att kunna bidra med verklig samhällsnytta, att få människor och organisationer att växa. Det var den största anledningen att jag efter närmare 20 år inom IT sadlade om och började jobba på Arbetsförmedlingen, som jag nu senast kommer från. Det har gett mig en fantastisk möjlighet att träffa otroligt många intressanta människor och företag, med vitt skilda mål och förutsättningar.

Han fortsätter:

- Åren på Arbetsförmedlingen har gett mig kunskap om en del av Sverige som jag inte kommit i kontakt med tidigare; både myndighetssverige från insidan och de utmaningar som många människor i utsatta grupper står inför. Tre år på Arbetsförmedlingen har inneburit en inlärningskurva som har varit näst intill lika viktig som alla mina samlade år inom IT-branschen.

Växjö kommun genomsyras av en entreprenörsanda och en bred och intressant sammansättning av olika branscher. Näringslivet i kommunen präglas av innovation och hållbar tillväxt vilket är några av anledningarna till att Mikael sadlade om och blev näringslivsutvecklare i Växjö kommun.

Förutsättningar för tillväxt

Mikael berättar att han vill vara smörjmedlet som möjliggör förutsättningar för tillväxt, som ser till att samarbetet mellan kommunen och näringslivet fungerar bra och att fler företag etablerar sig i kommunen.

- Jag brinner för samhälls- och näringslivsfrågor. Min uppgift som näringslivsutvecklare handlar om att skapa en relation med företagarna i kommunen, förstå deras behov och hur vi som kommun kan underlätta deras vardag. Vi ska även vara en sammanlänkande part och skapa arenor där företagen och andra aktörer kan verka tillsammans och dra nytta av erfarenheter mellan varandra.

Just nu står näringslivet inför omfattande utmaningar med anledning av viruset covid-19, vilket Mikael känner en stor ödmjukhet inför. Växjö kommun arbetar tillsammans med andra aktörer intensivt för att stötta företagen och säkerställa att kommunikationen flödar effektivt mellan näringslivets olika intressenter.

- När vi så småningom ridit ut stormen kommer med stor sannolikhet nya utmaningar att uppstå. Frågor som dock kommer att vara fortsatt viktiga är kompetensförsörjning och att säkerställa att Växjö, i en allt hårdare konkurrens fortsatt är en attraktiv plats där vi vill bo, verka och utvecklas. Att Växjö har ett framstående universitet, och främjar innovation, sport och kultur är betydelsefulla faktorer för ett rikt näringsliv. Även kommunens tydliga miljö- och hållbarhetsprofil bidrar till kommunens attraktivitet, avslutar Mikael.

Fakta om Mikael

Namn: Mikael Häggström
Familj: hustrun Charlotte och 7-åriga dottern Moa
Bor: i ett jättehärligt sekelskifteshus i Killeberg sedan snart ett år tillbaka.
Det gör jag gärna: en match på squashbanan, seglar i skärgården, vandrar eller arbetar i skogen.
Det visste du inte om mig: att jag varit mästare i fäktning och spelat elgitarr i ett trash metal-band (men det ska medges att det hör till kapitlet preskriberade meriter).
Dåliga egenskaper: Dålig karaktär när det kommer till sötsaker eller godsaker av det onyttiga slaget.
Bra egenskaper: Bra på att snabbt avfärda eventuella ångestkänslor kring min dåliga karaktär…

Uppdaterad: 31-maj-2021