Kommunens webbplatser

Möt näringslivsavdelningen på Växjö kommun

Mikael Häggström, Olivia Thim, Therese Friman och Kim Linkruus arbetar som näringslivsutvecklare på Växjö kommun. De har i uppdrag att hjälpa företag vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Publiceringsdatum01-april-2021

Företagandet i Växjö kommun växer och ett bra bemötande, tydlig dialog och ett effektivt arbete är grunden för ett bra samarbete mellan det offentliga, näringslivet och akademien.

- Näringslivsplanen pekar ut de utvecklingsområden som vi tror spelar roll för ett attraktivt företagsklimat och ett framtida växande näringsliv i Växjö. Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor, berättar Therese Friman.

Fem utvecklingsområden

  • Innovation och företagande
  • Kompetensförsörjning
  • Företagsservice
  • Infrastruktur och markberedskap
  • Attraktivitet och profilering
Uppdaterad: 03-maj-2021