Kommunens webbplatser

Växjö Linnaeus Science Park – nytt bolag med fokus på affärsutveckling och tillväxt

Idag tog kommunstyrelsen det första beslutet för ägardirektiv och inriktning för det nya kommunala bolaget Växjö Linnaeus Science Park AB. Bolaget kommer arbeta för att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet i Växjö kommun och sydostregionen.

Publiceringsdatum10-augusti-2021

- Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stabil och långsiktig tillväxt i samhället. För att en sådan utveckling ska ske, krävs en tydlig strategi för hur företag kan växa med stöd av ett positivt innovationsklimat i samarbete med övrigt näringsliv och akademin. Växjö Linnaeus Science Park sätter dessa frågor i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Växjö Linnaeus Science Park ska främja samarbete mellan företag, organisationer, forskare och entreprenörer. Bolaget syftar även till att inspirera till entreprenörskap. Detta görs genom att ge möjlighet till företag och individer att utveckla och förverkliga innovativa koncept, stödja det uppsökande arbetet för nya företagsetableringar samt utveckla nätverk för samordning kring lokala och regionala kunskaps-och företagskluster.

Tillväxt och utveckling

Bolaget riktar sig till de företag som vill driva utvecklingsprojekt som leder till tillväxt och utveckling. De områden som det primärt ska fokuseras på är cirkulära marknadsmodeller, hållbarhet, trähusbyggande, samt it och digitalisering. Områdena baseras på inriktningen i Växjö kommuns näringslivsplan, Regionens smarta specialisering Länk till annan webbplats. samt Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer.

Mer information om beslutet och om hur bolaget ska drivas finns på www.vaxjo.se.

Uppdaterad: 23-augusti-2021