Kommunens webbplatser

Svag nedgång för Växjö i Svenskt näringslivs årliga företagsrankning - flera åtgärder igång

Idag presenterade Svenskt näringsliv sin årliga näringslivsranking. För Växjös del blir det ett tapp på sex platser från plats 78 till 84 (av landets 290 kommuner) men kommunen ökar ändå det ”sammanfattande värde för företagsklimatet” från 3,55 till 3,56.

Publiceringsdatum22-september-2021

- Sedan förra året har vi satt in flera olika åtgärder för att förbättra klimatet och stötta företagen. Vi har identifierat en rad frågor som vi behöver adressera, bland annat att förbättra villkoren och kunskapen kring upphandling, snabbare handläggning, och bättre förståelse för företagande. Därför har vi höga förhoppningar på att de samlade insatser vi påbörjat kommer att ge resultat över tid, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun.

- Alla våra kommunmedarbetare samt vi politiker måste hela tiden ställa sig frågan ”vem är vi till för?”. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet kring bland annat information, service och bemötande som vi nu intensifierar, framför allt för medarbetare som möter våra företagare. Eftersom fokus från företagen numera också ligger på trygghet och säkerhet är jag dessutom väldigt glad över att vi i Växjö tecknat samarbetsavtal med näringslivet och Växjö Charity för att tillsammans arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Svenskt näringsliv har konkurrensen i landet hårdnat och många av landets kommuner stiger i sina mätresultat. Så även om Växjö kommun tappar sex placeringar och nu ligger på tredje plats i gruppen ”Större städer”, så ökar det sammanfattande värdet något till 3,56. För Växjös del tappar kommunen inom exempelvis områdena ”Vägnät, tåg- och flyg” och ”Information till företag”. Enkätfrågorna om bland annat ”Service och bemötande” och ”Konkurrens från kommunen” har däremot ett bättre resultat.

Det senaste året har kommunen bland annat startat en upphandlingsskola för att skapa rätt förutsättningar för fler företag att delta vid kommunens upphandlingar. Dessutom har kommunen lanserat en företagswebb för att öka tillgängligheten och underlätta för företag att hitta rätt information. Några fler exempel på näringslivssatsningar är företagslots, dialogmöten, fler e-tjänster samt ett koncernövergripande team som jobbar med att göra det ännu bättre för företag i kontakt med kommunen.

Fakta om rankingen

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2021, och en tredjedel bygger på statistik från SCB och UC.

Uppdaterad: 09-februari-2022