Kommunens webbplatser

Vi behöver din hjälp!

Ett bra företagsklimat är grundbulten för att Växjö kommun ska upplevas som en attraktiv plats att bo, vara och verka på. Tack vare Växjös cirka 9 000 företag skapas det arbetstillfällen, meningsfull sysselsättning, ett attraktivt utbud av tjänster och fritidsaktiviteter och, inte minst, skatteintäkter som borgar för en bra välfärd.

Publiceringsdatum28-september-2021
Mikael Häggström

Ett bra företagsklimat skapas bland annat av de möten som sker mellan företag och kommunen i sin myndighetsroll. Det handlar om möten som av många kanske upplevs som ett ”nödvändigt ont”, men som finns för att vi har lagar och regler som skyddar oss medborgare och skapar förutsättningar för rättvis konkurrens. Det kan till exempel gälla tillstånd och tillsyn, eller avgifter för olika tjänster. De allra flesta företag vill göra rätt, men upplever samtidigt att det är svårt att förstå, eller känna till, omfattande och snåriga regelverk. De efterfrågar helt enkelt vår hjälp för att göra rätt. Därför är det viktigt att hitta en bra balans mellan kommunens roll som myndighetsutövare och rådgivare.

Vi på kommunen ser ju att det är komplexa frågor som hanteras. De spänner ofta över många kompetensområden, och involverar flera personer från flera delar av vår stora organisation. Det ställer höga krav på kompetens och på vältrimmade processer.

Vi vill ta rejäla kliv och göra det enklare för dig som företagare. Vi har satt samman ett team med representanter från de olika myndighetsområdena och vi kommer bland annat att se över processer, vårt sätt att jobba med rådgivning, hur vi kommunicerar och modeller för avgifter.

Det är lätt att bli hemmablind, och därför vill vi involvera er företagare. Vi behöver få kännedom om era upplevelser, var ni stött på onödigt krångel med kommunen. Små som stora ärenden är lika viktiga. Ska vi lyckas med att skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat behöver vi utgå från det som idag skaver – och den informationen sitter ni på!

Berätta för oss om dina upplevelser där:

  • kommunen ansvarar för, eller är involverad i det som krånglar.
  • något är besvärligt, struligt, svårt eller ”krabbigt”.

Oavsett om det gäller ett litet eller stort företag vill vi gärna få in synpunkter på det som just du upplever som krångligt. Enklast är att fylla i formuläret Vill du hellre prata med någon om dina upplevelser kan du kontakta mig, Mikael Häggström mikael.haggstrom@vaxjo.se

P.S. Vill du istället berätta om något som är trasigt eller fult? Då väljer du att felanmäla så att vi kan åtgärda felet.

/ Mikael Häggström, näringslivsutvecklare

Uppdaterad: 09-februari-2022