Kommunens webbplatser

Företag bjuds in till dialog om kommunens nya upphandlingspolicy

Växjö kommun ska arbeta fram en ny upphandlingspolicy och bjuder tillsammans med Svenskt näringsliv och Företagarna in företag till dialog.
- Vi arbetar aktivt för att förbättra och förenkla våra upphandlingar och det är viktigt att vi förstår företagens behov och skapar förutsättningar för fler anbud att välja på för kommunen, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.

Publiceringsdatum30-september-2021

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag inköp för ungefär 3,3 miljarder kronor. För att bli ännu bättre vill kommunen involvera företag i arbetet med att utveckla offentlig upphandling. Genom dialog och ökad kunskap vill kommunen skapa bättre förutsättningar för goda offentliga affärer.

- Vi vill genom dialogen få kunskap om vilka hinder företagen upplever, och vilka förändringar som kan skapa bättre förutsättningar för fler att delta i offentliga upphandlingar. Den input vi får genom dialogen ska sedan tas med in i arbetet med vår nya upphandlingspolicy. Målsättningen är såklart bättre offentliga upphandlingar som skapar värde för kommuninvånarna, och ett näringsliv som kan fortsätta växa och utvecklas, säger Tina Storbjörk, upphandlingschef.

Helhetsgrepp
Växjö kommun har de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla arbetet med upphandling, både för att underlätta för företagen och för att säkerställa sund konkurrens. Under våren 2021 anordnades bland annat en upphandlingsskola i tre delar och nästa steg är att ta fram en ny upphandlingspolicy.

- Företagarna ser mycket positivt på initiativet att bjuda in företag för att tillsammans kunna skapa goda förutsättningar för en god offentlig affär. Dialog är nyckel till framgång för att även få fler företag att lämna anbud. På det sättet får vi bäst valuta för våra gemensamma skattemedel, säger Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna

- Dialog är ett av de viktigaste verktygen för att få till fungerande upphandlingar, säger Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv. Därför är det mycket uppskattat att Växjö kommun vill samtala med näringslivet för att få inspel på vad som är viktigt att ta med, eller ta bort, i kommunens nya upphandlingspolicy. Företagens erfarenheter av både fungerande upphandlingar och av mindre bra upphandlingar, kan bidra till att policyn blir ett fungerande verktyg.

De företag som blivit inbjudna att delta i dialogen representerar olika storlekar och branscher och har valts ut av Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Uppdaterad: 30-september-2021