Kommunens webbplatser

Hösten har kommit med nya förväntningar och utmaningar!

Hösten visar sig verkligen från sin bästa sida just nu, med fantastiska färger i skogen och solen som lyser igenom trädkronorna. Vi börjar också komma tillbaka till ett försiktigt normalläge där vi har börjat samlas på arbetsplatserna igen. Vilket är fantastiskt kul och stimulerande!

Publiceringsdatum28-oktober-2021

Trots de positiva känslorna som detta medför så är effekten från pandemin fortfarande påtaglig inom många verksamheter, vilket delvis är följden av globalisering och i viss mån ett fartyg som blockade Suezkanalen.

Detta är också tydliga exempel på hur sammankopplade vi är ur ett globalt perspektiv och hur beroende vi är av samarbete gällande hållbarhet, utveckling och innovation för att säkerställa en långsiktig och resurseffektiv tillväxt.

Fredrik Lindblad

Årets stadskärna

För att ytterligare ta tillvara på vad hösten erbjuder så är det fantastiskt kul att se att våra gemensamma ambitioner med arbetet runt årets stadskärna verkligen rullar på i en snabb takt. Det är många spännande projekt och aktiviteter på gång och vi har redan genomfört allt från Drive-in bio till biologisk mångfald i city genom bikupor mm. Det här är något som vi alla deltar i, då vi gör detta tillsammans som en stad med Nils-Petter på City Samverkan som håller hårt i taktpinnen.

Världsutställningen i Dubai

Växjö kommuns långsiktiga arbete med hållbarhet och trähusbyggnation har blivit uppmärksammat som ledande i klassen och som ett led i det har jag blivit inbjuden av Smart City Sweden att prata om hur träbyggande genomförs genom regionala och lokala strategier, och hur trä skulle kunna användas för att uppnå djärva klimatstrategier. Eventet är en del av Världsutställningen i Dubai med sändning från Stockholm och publik i Dubai. Kul att lyfta vår träbyggnationsstrategi och hållbarhetsfokus på en större arena. Anmäl dig och logga in kl. 13.30 den 2 november för att lära dig mer!

Förenkling och effektivisering

Slutligen så vill jag slå ett slag för allt arbete som görs för att förenkla och förbättra den service som vi erbjuder till näringslivet. Allt från att vara ett stöd vid etableringar eller bara guida genom olika processer som kan vara förvillande om man inte navigerar inom detta område så ofta. En stor del av detta hittar ni redan i digital form på vår nyutvecklade hemsida. Den är kryddad med bra information, hjälpfulla animeringar och filmer, allt för att det ska vara lätt att göra rätt.

Med förhoppning om lite snö redan i november!

Vänligen,

Fredrik Lindblad, näringslivschef

Uppdaterad: 28-oktober-2021