Kommunens webbplatser

Ska du starta ny eller ändra din livsmedelsverksamhet?

När du startar ny livsmedelsverksamhet eller gör större ändringar så som byte av lokal eller organisationsnummer för en befintlig verksamhet ska du lämna in en ny anmälan om registrering till Växjö kommun. Du ska även anmäla andra ändringar i din livsmedelsverksamhet, såsom större renoveringar.

Publiceringsdatum28-oktober-2021

Du registrerar ny verksamhet eller ändringen snabbt och smidigt via våra e-tjänster. Det är viktigt för oss att ha rätt uppgifter till din verksamhet vid bland annat fakturering och frågor från allmänheten. Det gör också att kan vi förbereda oss bättre inför inspektionen så att den blir mer värdefull och till nytta för dig och din verksamhet.

Registreringen ska vara inne senast 2 veckor innan verksamheten startar. Om du startar en ny eller ändrar en livsmedelsverksamhet utan att meddela kommunen kommer en sanktionsavgift att tas ut. För privata livsmedelsföretagare motsvarar avgiften en viss procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. För offentliga livsmedelsföretagare (det vill säga verksamheter som drivs av stat, kommun eller region) är avgiften 40 000 kronor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunen på telefon 0470-410 00.

Läs mer om vad som gäller på Registrering av livsmedelsverksamhet

Uppdaterad: 09-februari-2022