Kommunens webbplatser

Växjö stärker sig som besöksdestination

Att arrangera möten och evenemang är en viktig del i arbetet med att stärka Växjö som besöksdestination. Både för besökare och boende i kommunen. Sara Almkvist, VD på Växjö & Co, är positiv till att bolaget nu är en del av Växjö kommun.

Publiceringsdatum28-oktober-2021

- Växjö & Co har under många år arbetat fantastiskt bra med att få hit evenemang, men genom ett ökat samarbete kan vi bli ännu starkare för att positionera Växjö som en besöksdestination, säger hon.

Sara Almkvist

Vad är det som lockar företag och organisationer att lägga sina evenemang i Växjö?

Den lilla världsstaden, närhet till allt. Att vi har konserthus, teater och vår fantastiska Arenastad i nära anslutning till hotell och restauranger i city. I Växjö finns närhet till sjö och natur. Växjö har också ett bra geografiskt läge mitt i södra Sverige med ett stort upptagningsområde. Vi når båda kusterna inom 12 mil. Kommunikation med både tåg och flyg finns lättillgängligt.

Har vi andra goda förutsättningar?

Vi har ett gott rykte, är flexibla och lösningsorienterade. I en liten stad syns evenemangen och i Växjö är vi bra på samverkan.

Vad behöver vi ha utöver lokaler för att vi ska få evenemang?

Bra infrastruktur med goda kommunikationer samt tillräcklig logi, men framför allt ett gott värdskap. Vi vill vara bäst i Sverige på just värdskap.

Vilket är ditt drömarrangemang till Växjö?

Ett stort IT-evenemang som lockar besökare från både Sverige och norra Europa, stora mästerskap såklart och MUSIKHJÄLPEN hade varit magiskt att få hit.

Varför är det så viktigt med evenemang för en kommun? Vad bidrar det med?

Ett evenemang attraherar besökare och genererar affärer till besöksnäringen vilket leder till mer skatteintäkter för staden. Vi skapar image och marknadsför destinationen vilket stimulerar till återbesök. Evenemang skapar också en stolthet hos invånarna och gör Växjö till en mer attraktiv stad att bo och verka i.

Uppdaterad: 02-november-2021