Kommunens webbplatser

Företagsbesök för ökad kunskap och förståelse

Varje år gör den politiska ledningen och tjänstepersoner företagsbesök runt om i Växjö kommun. Det är viktigt för oss att veta vad vi kan göra för dig som företagare. Företagsbesöken ska öka kommunens kunskap och förståelse för dina villkor, förutsättningar och framtidsplaner. Vi lyssnar även av vilka förväntningar du har på oss för att kunna förbättra kommunens service till dig som företagare.

Publiceringsdatum22-november-2021

Under tre veckor har tjänstepersoner från näringslivsavdelningen tillsammans med politikerna besökt företagare i Växjö kommun. Det är något som görs två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Besöken genomförs för att stärka företagsamheten och samarbetet mellan företagare och kommun för att vidare kunna utvecklas och vara ett stöd för fortsatt företagsamhet i Växjö kommun.

Under november så var den röda tråden att företagen som fick ett besök på ett eller annat sätt haft kontakt med Växjö kommun under året.

- Vi vill höra hur det är att driva företag i Växjö kommun och om kommunen tillhandahåller den hjälp som behövs för att driva företag. Företagsbesöken är givande då de ger oss möjlighet att få träffa företagare i kommunen. Allt från yngre företag till de som varit etablerade länge, säger Louise Brolin, näringslivsutvecklare på Växjö kommun.

Viktigt ur flera aspekter

Det har samtalats om kompetensförsörjning, vart och hur rätt kompetens hittas och hur de ska vilja stanna kvar i Växjö kommun eller flytta tillbaka. Företagsbesök är viktigt ur flera olika aspekter. Vad händer i vårt näringsliv? Hur kan dialogen mellan kommun och företag stärkas och bli bättre?

Mionix, som är ett av företagen som har besökts, flyttade tillbaka till Videum Science Park efter att ha haft sitt huvudkontor i Malmö några år.

- Vi gillar att vara här på Videum Science Park, och är det något vi hoppas kommer tillbaka nu efter pandemin är det fler aktiviteter på plats med de andra företagarna så vi kan skapa mer gemenskap, säger Per Nyberg, grundare för Mionix.

På besök hos företaget Mionix i Växjö.

Tegvalls Express AB är ett väletablerat företag i Växjö kommun som har hjälpt många med att flytta runtom i Växjö.

- Vi känner en stolthet som Växjöbor och vi gillar att vara en del av en bra kompetensförsörjning som vi tror på här i kommunen, säger Mats Tegvall, VD Tegvalls Express AB.

Flyttföretaget Tegvalls fick besök av politiker och tjänstepersoner.

Norrgavel i Lammhult har fördelen att vara en del av Möbelriket vilket har en stor attraktionskraft både i landet men även internationellt, vilket Björn Ivarsson, Inköps- och Logistikchef, ser som en otroligt spännande och givande aspekt.

- Vi har ökat vår försäljning något oerhört de senaste åren och vi vill mer än gärna utveckla vår produktionsbas i Lammhult, säger Björn.

Politiker och tjänstepersoner på besök hos Norrgavel i Lammhult.

Norrgavel i Lammhult har fördelen att vara en del av Möbelriket vilket har en stor attraktionskraft både i landet men även internationellt, vilket Björn Ivarsson, Inköps- och Logistikchef, ser som en otroligt spännande och givande aspekt.

- Vi har ökat vår försäljning något oerhört de senaste åren och vi vill mer än gärna utveckla vår produktionsbas i Lammhult, säger Björn.

Synpunkterna sammanställs

- Sammanfattningsvis upplever vi det som att det går fortsatt bra för näringslivet i Växjö kommun. Alla drivna företagare och entreprenörer tycker det är övervägande positivt att verka i kommunen. Synpunkterna vi har fått in och diskussionerna som vi har haft kommer vi att sammanställa och se över för att fortsatt utveckla näringslivsarbetet, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Vill du ha besök av oss? Hör av dig.

Uppdaterad: 09-februari-2022