Kommunens webbplatser

Året som gått

Året 2021 har återigen varit en berg- och dalbana. Men vad har hänt i Växjö kommun under det gångna året? Det har varit ett innovativt och utvecklande år, ett hållbart år, ett år fyllt med kompetensförsörjning samt ett år för service och kvalitet.

Publiceringsdatum20-december-2021

Året började med en stor efterfrågan på verksamhetsmark på Nylanda, som visar på att Växjö har en reell attraktionskraft, att företagen tror på tillväxt och vill satsa här. Efterfrågan har under året fortsatt vilket leder till att Växjö kommun fortsätter att utvecklas.

2021 fortsatte med Upphandlingsskolan, och den kommer igen. Syftet med satsningen är att öka dialogen med företagare genom strategiska samtal med fokus på upphandling. Det handlar om att guida och stötta företagare kring dessa frågor samt att kommunen själva ska lära sig mer och skapa en större förståelse för det lokala näringslivet.

I mars gjordes en unik satsning i samband med Earth Week, där ett antal företag signerade Växjö deklarationen. I och med att företagen signerade deklarationen åtog sig respektive företag att bidra till en snabbare omställning till en hållbar och klimatneutral kommun.

Under andra halvan av 2021 fokuserades det mycket på kompetensförsörjning genom Digitala Veckan och att stärka Växjö som besöksdestination genom en besöksnäringsträff för att diskutera framtidens möjligheter i Växjö kommun.

Detta är en sammanfattning av allt som hänt, och är du intresserad av att läsa mer om vad som hänt under året hittar du det i våra nyheter.

Uppdaterad: 22-december-2021