Kommunens webbplatser

Växjö med på klimattopplista

Varje år rankar organisationen CDP de städer i världen som har det allra vassaste klimatarbetet.

Publiceringsdatum20-december-2021

Rankingen utgår från de drygt 1000 städer som rapporterar till CDP. I år finns fem svenska städer på CDP:s klimattopplista och Växjö är en av dem.

Plan för klimatanpassning och klimatmål motsvarande 1,5-gradersmålet. Det är två av parametrarna som avgör om en stad hamnar på CDP:s A-lista, som i år omfattar 95 städer runt om i världen. Städerna som är med på listan ska bland annat ha inventerat sina klimatutsläpp och satt tuffa mål för att minska sina klimatutsläpp.

För att komma med på listan har Växjös rapporterat sin klimatdata till CDP, som är en EU-finansierad ideell organisation, och de inrapporterade uppgifterna har sedan godkänts för att Växjö skulle komma med i rankingen. Målbilden för Växjö kommun är ett samhälle som är utformat så att alla kan bo, leva och verka med så låg påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Växjö ska vara fossilbränslefritt och jordens resurser ska ta tillvara på ett effektivt sätt. Inför årets ranking har CDP skärpt sina krav på ambitionsnivån för minskade klimatutsläpp. Det har lett till att ett stort antal städer, som tidigare var med på A-listan, nu tappat sin placering, men Växjö är fortfarande med på topplistan!

Växjödeklarationen

Växjödeklarationen är ett handslag med Växjö kommun och näringslivet. I mars i år skrev ett antal företag på Växjödeklarationen. Företagen som skrivit under deklarationen har valt själva ett par åtagande tillsammans med löftena från deklarationen. Deklarationen innebär bland annat att löften om att jobba för:

  • Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel
  • Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader
  • Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter
  • Klimatsmart byggande och renoveringar
  • Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi
  • Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar

Företagen som skriver under deklarationen åtar sig att samverka med varandra, uppmuntra och utmana varandra i arbetet för ett klimatneutralt samhälle samt dela med sig av sitt kunnande. Respektive företag ska gemensamt med Växjö kommun uppmana myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen kan underlättas. Vi ska sträva mot samma mål för att vara en attraktiv kommun att leva, verka, och bo i. Vi uppmuntrar till samarbete och samverkan, vill du också vara delaktig? Hör av dig!

Uppdaterad: 22-december-2021