Kommunens webbplatser

Vi blickar framåt!

Väntans tid är här, julen och det nya året är på ingång. Nu är förhoppningsvis den goda sillen inlagd, klapparna inköpta och vi går mot behövlig julledighet. När året lider mot sitt slut känns det skönt att reflektera över det gångna året och därmed inse att det är mycket som har hänt!

Publiceringsdatum20-december-2021

Året som gått

Pandemin har utmanat oss på många olika sätt då vi, bland annat, inte kunnat träffas som vi brukar i fysiska miljöer. Det digitala har snabbt blivit ett naturligt val för att nå ut till er i dialog om utveckling och med information, eller till exempel genom att bjuda in till vår Morgonsoffa. Genom teman som entreprenörskap, innovation och det smarta samhället, skapade vi ett framåtriktat budskap för att ge er konkreta tips hur vi ska möta framtiden med alltifrån nya innovationer, hållbarhet och hemarbete, till robotar och trendspaning.

En annan reflektion är hur vi ska bygga vår framtid och vilken roll Växjö kan fylla i detta. Växjös trähusbyggnadsstrategi går under namnet Växjö – Europas första moderna trästad. Jag sa i början av året att vi skulle kunna dra det så långt att säga att trähusbyggande är en del av Växjös DNA. Jag ställde mig då frågan om vårt byggande i trä kan utvecklas till att i framtiden implementera fler aspekter och istället bli ett byggande av den smarta och hållbara staden?

Digitalisering, robotisering, klimatförändringar, konsumtionsbeteenden är några trender som vi behöver anpassa oss till för att kunna vara en modern stad i framkant. Med rätt incitament och rätt prioriteringar kan vi tillsammans, invånare och näringsliv, bygga framtidens smarta samhälle.

Under året har vi arbetat mot målet att stärka kommunens näringsliv. Det har varit mycket snack och mycket verkstad som jag hoppas har bidragit till att tydliggöra vår roll. Ni kan läsa om fler spännande nyheter från året som gått i nyhetsbrevet.

Vi blickar framåt

Med allt detta i bagaget och mycket nytt på gång är vi laddade att ta oss an nya utmaningar 2022.

Vi fortsätter arbetet framåt med att skapa nya möjligheter som näringslivet kan dra nytta av i sin utveckling för ökad konkurrenskraft, och jag hoppas att vi kan träffas under nästa år för att fortsätta vårt gemensamma utvecklingsarbete!

Med en önskan om en fridfull jul och gott nytt år

Fredrik Lindblad, näringslivschef

Uppdaterad: 22-december-2021