Kommunens webbplatser

Vi vill ha din feedback

Hur upplever du det är att vara företagare i Växjö kommun? I dagarna har enkäten om det lokala företagsklimatet gått ut. Om du har fått enkäten, kom ihåg att svara på den och gör din röst hörd!

Publiceringsdatum19-januari-2022

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Resultatet från enkätundersökningen är en viktig del i vårt gemensamma arbete med att skapa ett ännu bättre företagsklimat i vår kommun.

Mer information om enkätundersökningen.

Vi på Växjö kommun strävar efter att ha Sveriges bästa företagsklimat. Har du tankar som du vill dela med dig av? Hör av dig!

Med vänlig hälsning,
Fredrik Lindblad, näringslivschef

E-post: fredrik.lindblad@vaxjo.se.
Telefon: 0470 - 414 02

Uppdaterad: 19-januari-2022