Kommunens webbplatser

Tillsammans blir vi bättre!

Vi har just haft vår första dialogträff, där tjänstepersoner i kommunen, tillsammans med företagen, pratat om hur vi gemensamt kan göra det tydligt och enkelt att göra rätt i frågor om lov, tillstånd och tillsyn. Den här gången var fokus på branschen fastighetsägare och vi diskuterade bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och markupplåtelser.

Publiceringsdatum28-januari-2022

För att höra hur det gick träffar vi Marie Nolin Folkesson på Fastighetsägarna Syd som var värd och representerade branschen tillsammans med utvalda företag.

Varför tycker du det är viktigt med dialog?

Det är lätt att fastna i sina egna åsikter, därför tycker jag det är bättre att sätta sig ner tillsammans och få möjlighet att träffa de personer som utför själva jobbet (dvs myndighetsutövningen). Kommunen satte samman tvärfunktionella grupper, över olika myndighetsområden, och vi fick inspel från olika personer vilket var värdefullt. I en dialog finns möjlighet att reda ut missförstånd direkt och lära av varandra.

Vad ville du få ut av det här dialogmötet?

Det här dialogmötet var ett sätt för mig och ”kommunen” att skapa förutsättningar för handläggare och företagare att utbyta information, lyssna på varandras synpunkter och erfarenheter och skapa ömsesidig förståelse. Här gavs även möjlighet att diskutera mer konkreta situationer och utmaningar. För mig är det viktigt att hitta nya vägar som förenklar för våra medlemmar i fastighetsbranschen. Min förhoppning är att vi tillsammans hittar nya tillvägagångssätt som gör samarbetet smidigare.

Vad tar ni fastighetsägare med er rent konkret?

Många företag upplever det svårt att vara påläst kring lagar och regler, och som mindre fastighetsägare finns inte möjlighet att vara expert på alla områden. Vi blev positivt överraskade över möjligheten till rådgivning och vägledning hos kommunen. Vid ansökan om lov och tillstånd kan vi, till exempel, boka ett förmöte innan underlag skickas in, för att säkerställa att vi får till det rätt från början. Vi lärde oss också att det finns en funktion för att boka rådgivning på foretag.vaxjo.se, och att näringslivsavdelningen har företagslotsar som hjälper till att samordna ärenden. Tror det var fler än jag som inte kände till det innan mötet.

Vi har också fått en bättre förståelse av vikten av att involvera samtliga aktuella myndighetsområden i ett tidigt skede. Oväntade saker kan alltid uppkomma längs vägen, via remissinstanser och överklagandeprocesser, men då har vi säkrat att basen i alla fall är korrekt.

Företagare upplever ibland att handläggningstiderna är alltför långa, och det är många gånger oklart vilka ledtider man kan förvänta sig vilket skapar en frustration. Kommunen tar med sig detta och kommer att jobba med hur de kan bli tydligare kring vad som förväntas av företaget och hur tillstånd-/tillsyn fungerar och vad som kommer att hända under processens gång.

Detta var ett axplock av vad som diskuterades. Vi känner oss såklart ödmjuka inför att det inte går att lösa alla knutar på ett möte, men det viktiga är att dialogen är igång och vi hoppas kunna fortsätta denna dialogform framöver.

Vad händer nu?

Växjö kommun och Fastighetsägarna Syd har nu en konkret lista med aktiviteter för informationsspridning och förbättringsarbete. Arbetet kommer att följas upp längre fram i ett möte som när detta skrivs ännu inte har ett datum.

Fler branscher står på tur för dialogmöten, i första hand branscher som är beroende av kontakt med kommunen i dess myndighetsroll. Har du något du vill förmedla angående företagsklimatet i Växjö? Eller, du kanske vill vara med på nästa dialogträff? Hör i så fall av dig till oss på näringslivsavdelningen!

Marie Nolin Folkesson

Uppdaterad: 09-februari-2022