Kommunens webbplatser

VEAB först ut med att testa innovativ lösning

Forskare vid Lunds universitet utvecklar en ny teknik för koldioxidinfångning som kräver betydligt mindre energi än tidigare metoder. Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022.

Publiceringsdatum28-januari-2022

Den nya tekniken ska testas vid ytterligare tre svenska kraftvärmeverk. I förlängningen finns därmed potential att bidra både till negativa utsläpp och en minskning av fossila utsläpp av koldioxid.

Pilotanläggning i Växjö

Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022. Projektet pågår fram till 2024. Forskare vid Lunds universitet kommer tillsammans med deltagande företag utvärdera hur tekniken fungerar och hur mycket el och värme man kan spara.

”Vi är med i ett projekt om en pilotanläggning som bidrar med teknikutveckling kring koldioxidinfångning. Vi ser att detta projekt hjälper forskningen framåt och kan vara ett viktigt steg på vägen för att realisera Växjös planer att fånga in koldioxid. Tekniken är ännu i ett forskningsstadie men förhoppningen är att vi ska hjälpa tekniken utvecklas för att den ska nå kommersiell status. Den här anläggningen ska kräva mindre energi av infångningen av koldioxid.” säger Sofie Rothén, projektledare för satsningen BIO-CCS.

Mer om projektet

Vid en fullskalig implementering hos de tre kraftvärmeverken skulle tekniken kunna bidra till avskiljning av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en reduktion med 20 procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige

I projektet Energisnål koldioxidinfångning ingår Lunds universitet, Granitor, Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi.

Projektet finansieras av Energimyndigheten som är en satsning kallad Industriklivet.

Granitor (fd. Midroc) kommer att bygga anläggningen och tar sig an utformningen av pilotanläggningen.

Fotograf: Jonas Ljungdahl

Uppdaterad: 09-februari-2022