Kommunens webbplatser

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet efter pandemin

Under torsdagen meddelade regeringen att merparten av coronarestriktionerna släpps den 9 februari. Med anledning av detta sätter kommunen nu in ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet till en bra start efter pandemin bland annat genom att göra det möjligt för restauranger och caféer att kunna öppna sina uteserveringar tidigare samt tas avgift för uteserveringar och tillsynsavgift för serveringstillstånd bort.

Publiceringsdatum04-februari-2022

- Flera verksamheter har haft det tufft under pandemin och nu när restriktionerna snart släpper vill vi göra vad vi kan för att näringslivet ska få en extra bra start och förutsättningar att hantera de nya utmaningar som pandemin skapat, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder sätts in från och med nu och gäller under 2022:

  • Sandsopning prioriteras på platser i bland annat centrum så att restauranger och caféer kan öppna sina uteserveringar tidigare.
  • Avgiften för upplåtande av allmän platsmark tas bort för uteserveringar och trottoarpratare. Företagen måste fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen.
  • Växjö kommun kommer att göra allt för att betala alla leverantörsfakturor redan inom 10 dagar (jämfört med dagens 30 dagar).
  • Efter dialog med kommunkoncernen kan verksamheter tillåtas begära anstånd för fakturor, avgifter och hyror från Växjö kommun och de kommunala bolagen för upp till 90 dagar.
  • Kommunen kommer inte att ta ut några tillsynsavgifter för serveringstillstånd under 2021 och 2022.
  • Fakturor för livsmedelskontroller förlängs till den 30 juni.

- Genom att möjliggöra för verksamheterna att få igång uteserveringarna tidigare och ta bort avgifterna skapar vi inte bara goda förutsättningar för vårt viktiga näringsliv utan det gagnar även våra invånare och besökare som tar del av det utbud som finns i kommunen, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

- Vi fortsätter att kraftsamla för att stötta och underlätta för våra lokala näringsidkare genom att ta bort tillsynsavgiften för serveringstillstånd både för 2021 och 2022, säger Pernilla Tornéus, (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Uppdaterad: 04-februari-2022