Kommunens webbplatser

Vill ditt företag bygga bostäder eller verksamhetslokaler i Bäckaslöv?

Nu startar en markanvisningstävling för fyra fastigheter i nya området Bäckaslöv i Växjö stad. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse, varav två av fastigheterna även ska innehålla verksamhetslokaler.

Publiceringsdatum04-februari-2022

- Bäckaslövs läge i staden är unikt och ett av våra största stadsutvecklingsprojekt. Inom 10 minuter på cykel når du både Arenastaden och Växjö centrum. Här finns även närheten till Norra Bergundasjön och Bokhultet. Det är glädjande att vi nu kan bjuda in aktörer att utveckla bostäder och verksamhetslokaler i området. Med Bäckaslövs förutsättningar skapas fantastiska möjligheter till ”Det nära livet” – närhet till kultur, service, idrott, friluftsliv, arbetsplatser, vatten och vacker natur. Det som skapar en attraktiv boendemiljö, säger Sofia Iderheim, projektledare.

De fyra fastigheterna som nu går ut på markanvisning är Fiskalen, Garnisonen, Konvojen och Kavalleriet. På fastigheterna Konvojen och Kavalleriet kan flera aktörer få möjlighet att bygga bostäder. På Fiskalen och Garnisonen söker kommunen aktörer som kan utveckla dels bostäder, dels kommersiella verksamhetslokaler.

Om markanvisningstävlingen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg och vi vill ha din intresseanmälan senast den 1 april 2022.

Om markanvisningstävlingen, intresseanmälan och relaterade handlingar: Markanvisningstävling Bäckaslöv - Vaxjo.se

Om Bäckaslöv

Bäckaslöv ska ha ett rikt utbud av service, företagssamarbeten och närhet till vackra naturmiljöer. Bäckaslöv ska erbjuda företag en unik plats för möten, samarbeten och utveckling. Just nu pågår byggnation av den sista delen av nya Bäckaslövsesplanaden. Under 2022 startar även en markanvisningstävling för ny grundskola och förskola inom området. Parallellt pågår arbete med Crossways Växjö som är att koncept som drivs av Skanska i samarbete med Södra och Combitech som arbetar för att skapa ett hållbart och smart område genom bland annat en ny mötesplats, samarbeten och klimatneutrala lösningar.

Uppdaterad: 09-februari-2022