Kommunens webbplatser

Växjödeklarationen 2022

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation.

Publiceringsdatum11-februari-2022

För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen. I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under. 2021 uppdaterades Växjödeklarationen och 7 företag signerade i samband med Earth Week. En deklaration för att driva arbetet framåt och ett löfte att man ska verka för:

Växjödeklarationen innehåller bland annat löften om att jobba för:

 • Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel
 • Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader
 • Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter
 • Klimatsmart byggande och renoveringar
 • Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi
 • Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar

Förra året beskrev företagen sin medverkan i Växjödeklarationen med orden:

 • Samverkan
 • Viljan att påverka
 • Framåtsyftande
 • Hoppfull
 • Mod
 • Klimatinspirerad
 • Gemensamt ansvar

Växjö kommun behöver er i näringslivet för att kunna bli "klimatneutrala Växjö 2030". Vi behöver alla verka för att vara samhällsentreprenörer, som ser samhället i sin helhet och att sträva gemensamt mot den viktiga utmaningen vi står inför.

Genom trendspaning lyfts samverkan och branschöverskridande samarbeten som den framtida styrkan, och detta vill vi ta fasta på.

Genom Växjödeklaration kan vi skapa nätverk där ni i näringslivet kan få hjälp och stöttning, och förhoppningsvis skapa konkurrensfördelar genom klok samverkan.

Vi spanar framåt, och ser att företagen tar fram cirkulära affärsmodeller istället för traditionella linjära. Man tar tillbaka gamla komponenter, bygger om och skapar nytt, vilket resulterar i att man håller sig till material ovan jord och inte blir så sårbar för leveransbrist.

Vi tar någons avfall och gör det till vår resurs, en modell som skapar både ekonomisk och klimatvinst.

Man har insett att en investering och förändring av affärsmodellen kostar pengar, men det blir än mer kostnad för de företagen som inte alls har börjat det cirkulära tänket.

- Vi som verkar för en hållbar samhällsbyggnad kan göra en riktigt stor klimatnytta, då uppbyggnaden av ett samhälle kräver mängder med energi och resurser., säger Olivia Thim, näringslivsutvecklare.

Uppdaterad: 11-februari-2022