Kommunens webbplatser

Vill ditt företag bygga skola och förskola i Bäckaslöv?

Nu drar en ny markanvisningstävling igång om att bygga ny förskola och skola på en fastighet i nya området Bäckaslöv i Växjö stad.

Publiceringsdatum16-februari-2022

- Nu startar arbetet med att även få in en skola och förskola på Bäckaslövsområdet. Med Bäckaslövs läge i staden och utbud får vi till en bra helhet och boendemiljö. Här skapar vi tillsammans med andra aktörer ”Det nära livet” – närhet till kultur, service, idrott, friluftsliv, arbetsplatser, vatten och vacker natur. Skolan får ett fint läge centralt i området med Bokhultet som granne, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Det är fastigheten Generalen som nu går ut på markanvisning. Här har du möjlighet att bygga och driva en förskola med plats för 150 barn och en F-9-skola med två klasser per årskurs.

Om markanvisningstävlingen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg och vi vill ha din intresseanmälan i steg 1 senast den 1 april 2022.

Om markanvisningstävlingen, intresseanmälan och relaterade handlingar: Markanvisningstävling för skola/förskola i Bäckaslöv - Vaxjo.se

Om Bäckaslöv

Bäckaslöv ska ha ett rikt utbud av service, företagssamarbeten och närhet till vackra naturmiljöer. Bäckaslöv ska erbjuda företag en unik plats för möten, samarbeten och utveckling. Just nu pågår byggnation av den sista delen av nya Bäckaslövsesplanaden.

Under 2022 pågår även en markanvisningstävling för bostäder och verksamhetslokaler inom området. Parallellt pågår arbete med Crossways Växjö som är ett koncept som drivs av Skanska i samarbete med Södra och Combitech som arbetar för att skapa ett hållbart och smart område genom bland annat en ny mötesplats, samarbeten och klimatneutrala lösningar.

Uppdaterad: 16-februari-2022