Kommunens webbplatser

Växjö kommun har god förmåga att stå emot företagsnedläggningar och neddragningar

Växjö kommun är en av de tjugo bästa kommunerna i landet när det gäller kommuners sårbarhet och förutsättning till återhämtning, om det skulle ske en större företagsnedläggning eller neddragning.

Publiceringsdatum17-februari-2022

Växjö kommun är en av de tjugo bästa kommunerna i landet när det gäller kommuners sårbarhet och förutsättning till återhämtning, om det skulle ske en större företagsnedläggning eller neddragning.

Det visar Tillväxtverket och Svenskt näringslivs rapport Kommuners sårbarhet vid företagsnedläggningar - Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag. Växjö kommun hamnar på plats 271 av 290 kommuner, där den kommun som hamnar på plats 290 (Nacka kommun) är den kommun som är minst sårbar. Den på första plats (Fagersta kommun) är mest sårbar.

- För en kommun är det otroligt viktigt att sysselsättningen inte är beroende av några få, stora företag. De är också viktigt att vi som kommun står arbetar aktivt och strategiskt om en större neddragning eller nedläggning skulle inträffa. Därför är det bra att sårbarhet mäts och att vi får ett kvitto på att vi har en bredd, att vi arbetar aktivt med företagsetablering men också att vi är väl rustade och agerar snabbt om en förändring sker vilket vi flera gånger också visat, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Rapporten görs var sjätte år. Begreppet sårbarhet i rapporten innefattar flera indikatorer. Det handlar om beroendet av enskilda företag, näringslivets omfattning, det lokala företagsklimatet, möjligheter till arbetspendling. Andelen sysselsatta används också för att beräkna sårbarheten. En sammanvägning av dessa faktorer ger ett mått på kommunens bärkraft – hur stor förmåga man har att stå emot och klara exempelvis en stor neddragning i kommunen.

Rapporten finns på Tillväxtverkets webbplats.

Uppdaterad: 17-februari-2022