Kommunens webbplatser

Känslan av flexibilitet och frihet

Vårt sätt att arbeta har förändrats, inte minst under pandemin som har bidragit till att vi ställt om och värderar andra saker nu än tidigare. De flesta av oss jobbar inte 100% av vår tid ”på kontoret”. Inte minst eftersom vi insett att det är både roligare och mer produktivt att kunna jobba mer flexibelt.

Publiceringsdatum23-februari-2022

Konceptet BYN började växa fram redan under 2017 och två år senare öppnades dörrarna till BYN i ICON-huset. Behovet av kontorslokaler för bolag i tillväxt, med flexibla lösningar och ett co-working space som fokuserar på göra arbetsdagen smidigare.

- En av de värdeskapande faktorerna hos oss på BYN är att det är en stor diversitet på personer som använder oss som arbetsplats. Det är allt från juniorer till seniorer – och alla har ett delat intresse av co-working, säger Linnea Öman, ansvarig/administration på BYN.

Och det är tydligt att nätverksmöjligheterna uppstår vid kaffemaskinen i vardagen, med nya kollegor. Detta främjar samarbete mellan företagen och där de kan dra nytta av de synergieffekter som uppstår när människor med liknande värderingar arbetar sida vid sida. När företag från olika branscher sitter tillsammans uppstår det oundvikligen nya affärsmöjligheter.

- BYN fokuserar på göra din arbetsdag enklare och roligare. I detta har det inkluderat ett coworking-center, mötes- och konferenslokaler samt företagsbostäder. BYN, ett koncept som löser något för de flesta företag, säger Linnea Öman.

BYN har nu närmre 70 företagsadresser hos sig och det är något som har gått i snabb takt.

- Arbetsplatserna är för dem som söker flexibilitet och vill arbeta i en inspirerande miljö med ett växande nätverk. Dessutom har vi stan godaste konferensfika, säger Linnea Öman.

Linnea Öman och Åsa Fredholm

Uppdaterad: 24-februari-2022