Kommunens webbplatser

Växjö Linnæus Science Park

Videum Science Park var fram till 31 december 2021 ett affärsområde för det kommunala bolaget Videum AB. Från och med 1 januari 2022 tas all kommunal science park-verksamhet över av det helt nystartade kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park.

Publiceringsdatum23-februari-2022

Mycket blir sig likt, men mycket står också inför en utveckling. Några ansikten i verksamheten kommer du att känna igen, medan andra blir nya bekantskaper.

Vad är en science park?

Science park är ett internationellt begrepp för miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

Fokuseringsområden:

Utifrån näringslivets behov, akademins styrkor och Växjö kommuns intresseområden kommer vi att fokusera på områdena cirkulär ekonomi, smarta staden, digitalisering samt skog och trä.

Vem finns vi till för?

  • Små- och medelstora företag med tillväxtpotential.
  • Företag på tillväxtresa eller inför en förnyelseprocess.
  • Bolag verksamma inom våra fokusområden.

Vi finns framför allt till för människorna. För entreprenörerna, innovatörerna och medarbetarna som ser nyttan av nätverk och att lära om utvecklingsarbete inom företag och organisationer. Så att de själva kan utveckla och framtidssäkra sina bolag.

Uppdaterad: 23-februari-2022