Kommunens webbplatser

Medverka under Växjölöftets jobbvecka - vägen till utbildning och jobb

Den 27-28 april är det dags för Växjölöftets jobbvecka med fokus på kompetensförsörjning och rekrytering. En mötesplats för arbetstagare och arbetsgivare.

Publiceringsdatum22-mars-2022

Under Växjölöftets jobbvecka genomförs både en utbildningsmässa och en jobbmässa.

Utbildningsmässa

Utbildningsmässan är i första hand till för utbildningsanordnare inom Växjölöftet vuxenutbildning, folkhögskolor, yrkeshögskolor och högskolor/universitet. Här får den som funderar på att studera möjlighet att träffa skolor och utbildningsanordnare och företagen möjlighet att möta potentiella elever.

Tid: 27 april klockan 13.00-16.00

Plats: Kronobergsgatan 18

Jobbmässa

Under jobbmässan välkomnar vi arbetsgivare inom bemanning, omsorg, hotell och restaurang samt arbetsgivare som inte löst sin sommarrekrytering och eventuella nyetableringar. Syftet är att underlätta för arbetsgivare att få kontakt med potentiella medarbetare och för arbetssökande att kunna presentera sig för eventuell framtida arbetsgivare.

Tid: 28 april klockan 13.00-16.00

Plats: Kronobergsgatan 18

Syftet med Växjölöftets jobbvecka är att underlätta steg in på arbetsmarknaden för kommunens invånare och samtidigt bidra till att näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning säkerställs genom utbildning och rekrytering. Växjölöftets jobbvecka vill sänka trösklarna till jobb och sikta mot full sysselsättning för alla i kommunen.

Växjölöftets jobbvecka arrangeras av Växjö kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Anmäl dig till jobbmässan eller utbildningsmässan

Uppdaterad: 29-april-2022