Kommunens webbplatser

Företagsnätverk – samarbete, öppet sinne och kompetensförsörjning

3 mars var det nätverksträff i Växjö kommunhus. Syftet var att dela kunskap med varandra med fokus på samarbete och utmaningar.

Publiceringsdatum30-mars-2022

Nätverket består av företag från hela kommunen inom en rad olika branscher där man utbyter erfarenhet kring utmaningar med representanter från olika branscher. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

- Vi har inga direkta förväntningar men vi går in öppensinnade! Det känns bra att kunna träffas och dra nytta av varandras erfarenheter. Jag tror vi alla kämpar med frågan om kompetensförsörjning, säger Nichlas Ernstsson, vd på ERT godis.

Varför startas detta nätverk?

- Att träffa och förstå företags utmaningar och möjligheter är vår viktigaste roll så att vi kan förstå och förhoppningsvis bidra till att underlätta för dem. Vi träffar företag hela tiden i olika sammanhang. Både stora och lite mindre. Helst ute på företagen men även i olika samarbetsformer och inte minst nätverk. Vi kände att detta nätverk skulle bidra ytterligare till att vi kan hjälpas åt att göra Växjö kommun ännu lite bättre för företag, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef på Växjö kommun.

- Dels så får ju företagen en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är. Samtidigt så ges vi som kommun möjlighet att prata med många företag samtidigt, ofta kring en viktig fråga. Och man får inte glömma att många företag inte har möjlighet till denna typ av möten. Då får vi försöka träffa dem ute i deras verksamheter eller på andra sätt, säger Fredrik.

Vad är viktigt att tänka på så att nätverken blir bra?

- Som kommun måste vi alltid vara noga med att visa respekt för företagens tid. Vi måste ha en struktur och frågeställningar som är relevanta för deltagarna och som gör att vi gemensamt kan utveckla. Vissa nätverk kan ju också ha ett annat syfte. Det kan vara både inspiration och framtidstankar i kombination med information och mingel, säger Fredrik.

Vad är detta nätverks största frågor?

- Utöver att alltid få en bild att nuläget med utmaningar och möjligheter så är kompetensförsörjningsfrågan den enskilt största frågan. Vilka behov finns och hur kan vi som kommun förhoppningsvis bidra till att göra det bättre för företagen, säger Fredrik.
Uppdaterad: 04-april-2022