Kommunens webbplatser

Upphandlingspolicyn – det ska vara lätt att göra rätt

Växjö kommun har tagit fram en ny upphandlingspolicy för att skapa bättre förutsättningar till goda offentliga affärer. Förslaget har tagits fram i dialog med näringslivet och syftar till att underlätta för företag att lämna anbud.

Publiceringsdatum31-mars-2022

Vad är det nya i denna nya policy?
- Mycket är nytt jämfört med vår tidigare policy. Jag vill särskilt lyfta fram att det finns ett avsnitt i policyn med fokus på att underlätta för företag att lämna anbud. Mycket av det som återfinns under avsnittet är sådant som har lyfts fram i dialogen med näringslivet. Det finns också ett nytt avsnitt kring säkerhet och beredskap, som ju tyvärr är väldigt aktuellt i nuläget. Och naturligtvis har vi ett fortsatt stort fokus på hållbarhet kopplat till de globala målen och vårt hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Vi breddar därmed perspektivet till att inkludera samtliga aspekter på hållbarhet, dvs ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ett ramavtal som upphandlas är i regel 4 år vilket innebär att 2030 endast är två upphandlingar bort. Växjö kommun har en hög ambitionsnivå gällande hållbarhet, och hur vi gör våra inköp spelar stor roll för utvecklingen till ett mer hållbart samhälle, säger Tina Storbjörk, upphandlingschef på Växjö kommun.


Vad ville vi uppnå?
- Målsättningen är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och optimerat sätt. Vi vill bidra till en god kvalitet i verksamheten där de upphandlingar som genomförs möter verksamhetens behov och vi vill skapa förutsättningar för bättre affärer. När ett avtal blir bra sparar det tid och resurser i verksamheten som kan användas till annat, säger Tina.

Varför är den bättre för företagen?
- Det ska vara lätt att göra rätt. Genom att ta fram vår nya policy i dialog med näringslivet har vi fått bättre förståelse för varandras förutsättningar. Vi som arbetar med upphandling har en utmaning i att vara tydliga och förenkla så långt det är möjligt. I policyn framgår också att vi ska arbeta med dialog, det tänker vi göra både kopplat till specifika upphandlingar men också mer generellt. Därför anordnar vi till exempel en upphandlingsskola, olika nätverksträffar och andra samverkan i andra former, säger Tina.

På vilket sätt blir det bättre för våra lokala företag?
- Vi kan inte ställa krav i upphandlingen på att det ska vara ett lokalt företag som levererar till Växjö kommun, det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen. Genom att känna till marknaden, och våra lokala företags förutsättningar kan vi upphandla på ett sätt som möjliggör för lokala företag att vara med och lämna anbud. Vi kan också stötta företag i hur man kan bli leverantör till Växjö kommun, något som också bidrar till bättre förutsättningar för våra lokala företag.

Svenskt Näringsliv och Företagarna om den nya upphandlingspolicyn

Hur uppfattar ni att det kan bli bättre för lokala företag?

Upphandlingen ska uppfattas att det kan bli bättre för de lokala företagen. Det blir enklare för att fler företag kan vara med. De kan lära sig av varandra och vi blir synligare i hela Sverige, vilket är viktigt för de mindre företagen. Lokala företag får möjlighet att visa upp sig, våga ta del av och samarbeta med varandra där offentliga sektorn kan vara din kund. Det underlättar att lämna synpunkter och ha en dialog när det gäller upphängningar. Den offentliga aktören har en trygghet i grunden, vilket gör affärsrelationen tydlig och enkel.

Vad behöver era lokala företag göra för att lättare kunna vara med i upphängningar?

- Det är viktigt att företagen är med och visar upp sig och samarbetar med varandra. Var nyfiken och lämna gärna synpunkter, för genom drivkraften från näringslivet kan kommunen bli bättre, säger Frida Boklund på Företagarna.

Johnny Rönnfjord, Tina Storbjörk och Frida Boklund

Uppdaterad: 05-april-2022