Kommunens webbplatser

De 13 bildar Växjö kommuns nya näringslivsråd

Nu är det klart vilka som kommer ingå i Växjö kommuns näringslivsråd. Det blir 13 personer från det lokala näringslivet, olika organisationer och Växjö kommun.

Publiceringsdatum27-april-2022

Tidigare i våras beslutade kommunstyrelsen att bilda ett näringslivsråd för att öka dialogen och utbytet mellan Växjö kommun och det lokala näringslivet. Näringslivsrådets syfte är bland annat att vara rådgivande i kommunens tillväxt- och näringslivspolitiska arbete samt att bidra till det långsiktiga arbetet med att förbättra näringslivsklimatet.

- De personer från näringslivet som nu finns i rådet kommer från olika branscher, har olika expertområden och kommer bidra med olika perspektiv. Jag ser fram emot detta forum som blir en del i kommunens tillväxt- och näringslivspolitiska arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Nu ser vi till att få på plats ytterligare en del för att säkra Växjö kommun som företagsvänlig kommun. Med ett Näringslivsråd från många olika branscher kan vi får en bra bredd på synpunkter på kommunens arbete och vi får bra ambassadörer att samarbeta med, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.

Näringslivsrådet kompletterar andra kontaktytor som exempelvis samverkan med lokala företagarföreningar, direkta företagsbesök och löpande dialog som sker genom den kommunala företagsservicen. Rådet kommer bevaka näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen och ska även fungera som en remissinstans i det kommunala förändringsarbetet.

- Vi arbetar långsiktigt för att förbättra näringslivsklimatet, få fler växande företag och fler jobb i hela kommunen. Medlemmarna kommer ge viktig input till kommunen när det gäller utveckling och förändringar, och ge sitt perspektiv i aktuella frågor, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Näringslivsrådets första möte hålls den 11 maj.

Medlemmar i Växjö kommuns näringslivsråd:

Håkan Gunnarsson, ordförande Företagarna Växjö
Karin Eickhoff, regionchef LRF
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv (adjungerad vid sakfrågor)
Mats Lundmark, vd Almi Företagspartner Kronoberg
Maj-Lis Pettersson, länschef Handelsbanken
Håkan Seiborg, vd/handlare Ica Maxi
Torbjörn Gustafsson, vd Micropower
Staffan Dahlström, vd GBJ
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
Andreas Olsson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande, Växjö kommun
Malin Lauber (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande, Växjö kommun
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun

Uppdaterad: 02-maj-2022