Kommunens webbplatser

Snart Yrkes-SM - “Vi vill höja yrkesutbildningarnas status”

Den 10–12 maj är det dags för årets Yrkes SM – Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar.

Publiceringsdatum27-april-2022

Hej, Kristina Puke Bondesson, HR-specialist på Södra. Varför deltar ni på årets Yrkes-SM som utställare?

- Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram yrkesutbildningar och öka deras status och synlighet. Ett evenemang som Yrkes-SM kan stärka ungdomar och ge dem inspiration och nyfikenhet för arbetslivet, kommande utbildningar, inkluderat yrkesutbildningar, något vi på Södra gärna vill vara med och bidra till.

- För oss på Södra är det viktigt att bygga broar mellan skola och näringsliv. Vi vill visa att vi är en attraktiv arbetsgivare med flera hundra olika befattningsingångar med tydligt hållbarhetsfokus och innovativ verksamhet som lyfter fram alla möjligheter skogsindustrin ger.

- Vår förhoppning är att få möta många ungdomar, få ta del av deras av deras tankar och behov inför framtiden. På så vis hoppas vi även ta del av ett brett spektrum av kompetenser som möter våra behov som skogskoncern, både nu och för framtiden.

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till olika yrkesutbildningar. Årets Yrkes-SM 2022 går av stapeln 10-12 maj. Mer om Yrkes-SM hittar ni här.

Uppdaterad: 29-april-2022