Kommunens webbplatser

Frukostmöte om möjligheten till offentliga affärer

Den 27 april var det frukostmöte med föreläsning om offentliga affärer på Växjö kommun. Arrangör var Växjö kommun tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv, med syfte att informera företagare om möjligheter till offentliga affärer med kommunen och andra offentliga verksamheter.

Publiceringsdatum28-april-2022

Johnny Rönnfjord från Svensk Handel och Frida Boklund från Företagarna poängterade det goda att Växjö bjudit in till att arbeta ännu mer tillsammans med företagen och försöka underlätta för att båda parter ska kunna göra bättre affärer.

Johnny pekade även på vikten att företagen bidrar in i frågorna med sin expertkompetens så att vi hjälps åt att utvecklas.

På vilka förväntningarna på dagens föreläsning var, svarade några av deltagarna:

-Att lära mig mer om vad som gäller. Jag hoppas att det kan generera fler affärer för oss framledes.

Marcus Lindberg från Cumwex AB.

-Vi behöver lära oss mer kring sådana här affärer som kan vara jätteintressanta för oss. Vi har hört att det ska bli lite lättare och inte så krångligt framöver, vilket känns jättebra.

Johan Ström med kollegor från Kronobergs Bilaffär

Uppdaterad: 29-april-2022