Kommunens webbplatser

Level Växjö -nya internationella mötesplatsen för framtida företagare

Nystartade projektet Level Växjö är en internationell mötesplats för framtida företagare. Förhoppningen är att med individuell coachning och lotsning få fler utrikesfödda att våga ta språnget att förverkliga sin företagsdröm.

Publiceringsdatum19-maj-2022

Inspirationen till Växjö kommuns nya satsning har man hämtat från LEVEL, ett projekt som finns i Malmö idag och som drivs av Malmö stad i samverkan med andra externa aktörer. Syftet med insatsen är att skapa en internationell mötesplats för alla som vill, eller funderar på att starta företag, oavsett bransch eller kulturell bakgrund.

I första och förberedande steget erbjuds individuell coachning och lotsning. Det kan vara allt från ren kunskap, till kompetenshöjande aktiviteter. Men även att få till tillgång till olika nätverk där olika företagsfrämjande aktörer, banker, nya och etablerade företag ingår.

En viktig pusselbit

Raed kamil, tidigare koordinator på Arbete och välfärd som från och med 1 maj antar rollen som näringslivsutvecklare på Växjö kommun, med ansvar för nystartade projektet Level Växjö. Enligt honom är insatsen en viktig pusselbit i Växjö kommuns integrationsarbete. Genom att erbjuda rätt kombination av verktyg och guidning, vill man göra det enklare att starta och påbörja en företagsresa som bidrar till att näringslivet i Växjö kommun växer och mår bra.

Fokus på idéerna

Enligt Raed, ligger idag stort fokus på lagar och regler och mindre på själva affärsidén. Att den mesta av informationen dessutom är på svenska gör det heller inte enklare.

– Som nyanländ blir du ofta hänvisad till olika instanser där det inte alltid finns tillräckligt med kunskap, eller resurser för att ta vara på den erfarenhet som en nyanländ har att erbjuda. Konsekvensen blir att många drar sig för, eller avstår från att starta eget. I vissa fall kan reglerna verka avskräckande, menar Raed som själv kom till Sverige från Irak 2008 och har ett långt förflutet inom exportindustrin.

-Genom att lyfta fram idéerna, lära av varandra kan vi ta vara på värdefull kompetens och erfarenhet som annars hade gått till spillo, säger Raed som även hoppas på att projektet blir permanent och inte bara täcker Växjö, utan även resten av Kronoberg.

-Vi vill vara så inkluderande som möjligt. Alla som vill och har en idé är välkomna hit till oss. Oavsett bakgrund och erfarenhet.

Uppdaterad: 10-augusti-2022