Kommunens webbplatser

Tillfälligt längre handläggningstider gällande serveringstillstånd

På grund av vakanta tjänster inom alkoholhandläggningen kan du som ansöker om serveringstillsånd behöva räkna med längre handläggningstider än vanligt.

Publiceringsdatum20-maj-2022

Ordinarie beräknad handläggningstid:

  • stadigvarande tillstånd: 3-4 månader
  • enstaka tillfälle/tillfälligt/slutet sällskap: 1-2 månader

Tillfälligt kommer handläggningstiderna att vara längre än ovan. Skicka därför gärna in din ansökan om serveringstillstånd i god tid.

Vilka tillstånd behövs?

Alla tillstånd du behöver hittar du under Tillståndsguiden.

Uppdaterad: 20-maj-2022