Kommunens webbplatser

H22- för en smartare och mer hållbar stad

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Fredrik Lindblad, näringslivschef, Växjö kommun besökte nyligen H22 City Expo mässan i Helsingborg.

Publiceringsdatum21-juni-2022

Vad har varit mest intressant med mässan?

- Det är framförallt innovation- och framtidsutvecklingsperspektivet när det gäller samhälls- och stadsplaneringen där man binder ihop nya & gamla områden i Helsingborgs stadskärna. Men även hur man skapar en förtätning av olika stadsdelar. Syftet är att skapa en långsiktig och jämn integration inom olika stadsdelar.

Och mest inspirerande?

- Sättet de har använt oceanhamnen för nybyggnation av både kontor, lägenheter, hotell och restauranger. Detta har bidragit till en inbjudande stadsmiljö. Mest imponerande har varit satsningen på innovation och utveckling, inte bara inom företagen utan även inom den offentliga verksamheten som till exempel hjälpmedel vid matematiklektioner, utveckling av lättare av betong, Ai -plattformar för dagis osv. Barn tenderar ju upprepa samma typ av frågor. Genom att använda en Ai-applikation kan man få svar på de vanligaste frågorna, utifrån ett flertal språk, vilket frigör både tid, och resurser för kärnverksamheten. 2045 kommer den genomsnittliga åldern vara mycket högre än vad den är idag. Smarta lösningar och verktyg kommer därför att vara en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar och samtidigt leverera med bra kvalitet.

Hur ska Växjö bli en mer innovativ och klimatsmart stad i framtiden?

- Betydelsen av att satsa på innovation, samarbete med näringsliv och omgivande samhälle samt ett prestigelöst perspektiv gällande delning av innovationer och information. Ett bra exempel på detta är Crossways- ett samhällsbyggnadsprojekt där vi samarbetar inom en rad olika branscher som exempelvis, energi, sjukvård, livsmedel och boende. Växjö har länge varit framgångsrika i inom hållbart byggande och träbyggnation och nu tar vi steget längre och satsar på utvecklandet av den smarta staden. En mer tillgänglig stad som belyser boendekvalitet och biologisk mångfald kombinerat med ett hållbart byggande. Där ligger Växjö i framkant.

H22 City Expo 2022

Uppdaterad: 21-juni-2022