Kommunens webbplatser

Höjda ersättningsnivåer inom Växjölöftet vuxenutbildningen

Höjd matchningsbonus för yrkesutbildningar på gymnasial nivå och högre ersättning för grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser. Det är resultatet efter Växjö kommuns årliga översyn av ersättningsnivåerna till utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen.

Publiceringsdatum22-juni-2022

Varje år gör Växjö kommun en översyn av ersättningsnivåerna till utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen. Årets översyn innebär beslut om att matchningsbonusen inom yrkesutbildningar på gymnasial nivå höjs med 6 000 kronor från 1 juli 2022. Matchningsbonusen blir därmed 10 000 kronor för en elev som går vidare till anställning efter slutförd sammanhållen yrkesutbildning. En förändring görs även i villkoren för bonusen, vilket innebär att eleven måste gå vidare till arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning och arbeta minst 6 månader inom utbildningsområdet.

Dessutom höjs ersättningsnivåerna för grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser med 3 procent från 1 juli 2022.

- Det är angeläget att stärka vuxenutbildningen som är viktig för kommunmedborgarnas möjlighet att utbilda sig och få arbete i olika skeden av livet. Vi gör det även för att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Om ersättningsnivåer inom Växjölöftet vuxenutbildning

Växjö kommun tillämpar auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning. Ett auktorisationssystem innebär att utbildningsanordnare ansöker till kommunen för att bli auktoriserade att bedriva vuxenutbildning i enlighet med de villkor som kommunen ställt upp. Växjö kommun betalar ut en resultatbaserad ersättning för varje elev till utbildningsanordnarna.

Uppdaterad: 22-juni-2022