Kommunens webbplatser

Destination Åsnen belönas internationellt för sitt hållbarhetsarbete 

Den internationella organisationen Green Destinations har tilldelat Destination Åsnen den högsta utmärkelsen, Platinum Award i sitt program för hållbara destinationer.

Publiceringsdatum07-juli-2022

-Det här är en utmärkelse att vara stolt över, säger Karin Nilsson som ansvarar för destinationsarbetet runt Åsnen. Det är många som bidrar till resultatet och det krävs en god samverkan för att en destination ska kunna utvecklas hållbart.

För att få utmärkelsen krävs bland annat att destinationen ska ha en tydlig och hållbar organisation. Övriga områden som granskas är natur- och kulturarvsvård, näringsliv, miljö och klimat. För att uppnå Platinum Arward, krävs en uppfyllningsgrad på minst 90 procent eller mer av alla kriterierna. Ett exempel är hur destinationen uppmuntrar sina besökare till att göra sin vistelse mer hållbar genom att handla lokalt, dricka kranvatten, i stället för buteljerat.

Hållbarhetsarbete som stimulerar näringslivet

Utmärkelsen spelar stor roll, menar Karin Nilsson. -Det blir allt viktigare för resenärer att välja hållbara destinationer samtidigt som det blir en stimulans för näringslivet och offentliga intressenter att ytterligare vässa sitt hållbarhetsarbete. På så vis drar vi fler ansvarsfulla besökare till området och det är viktigt att vi förvaltar vår natur och våra resurser på ett klokt sätt. Vi ska bruka utan att förbruka.

Utdelningen av utmärkelsen sker i Aten i samband med Green Destinations 2022 & Future of Tourism Summit och World Tourism Day den 27 september 2022.

Fakta:

Green Destinations är en världsomfattande organisation för hållbar turism som har utvecklat ett komplett bedömnings- och certifieringsprogram baserat på GSTC*-kriterier. Bakom står ett nätverk bestående av organisationer från hela världen som t.ex. Future of Tourism Coalition, Sustainable First m fl.

(*GSTC: Global Sustainable Tourism Council. GSTC hanterar de globala standarderna för hållbart resande och turism och fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering.)

Destination Åsnen är beläget ca 20 minuter söder om Växjö och omfattar en unik insjöskärgård med fler än 1000 öar och 700 km strandlinje, Åsnens nationalpark och 17 naturreservat.

Uppdaterad: 07-juli-2022