Kommunens webbplatser

Årets småföretagarranking - Växjö kommun bland de 30 bästa i landet

Växjö kommun hamnar på plats 29 i Småföretagarnas Riksförbunds kartläggning, där de undersökt förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets alla kommuner. Detta är en ökning från förra året då Växjö låg på plats 53.

Publiceringsdatum09-augusti-2022

- Förutsättningarna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bland de bästa i landet, vilket är väldigt roligt. De små och medelstora företagen är mycket viktiga för en kommun, då de skapar jobb och levererar produkter och tjänster på den lokala marknaden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mätningen bygger på offentlig statistik där Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Växjö ligger påtagligt bättre till än snittet i sex av dessa och sämre i tre, skriver Småföretagarnas riksförbund i sitt pressmeddelande.

På riksförbundets webbplats finns rapporten i sin helhet.

- Det är speciellt inspirerande att se en tydlig uppgång gällande förutsättningarna för våra små och medelstora företag att verka och utvecklas inom Växjö kommun. Ett bra klimat för dessa företag är grunden för en långsiktig och positivt tillväxt som bidrar till hela vårt samhällsklimat, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef i Växjö.

Mätningen som är relativt ny (startade 2020) har som syfte att visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. Rapporten är tänkt att vara ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Uppdaterad: 09-augusti-2022