Kommunens webbplatser

Växjö på plats 92 i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga näringslivsranking som bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar. Växjö hamnar på plats 92 bland landets 290 kommuner och tappar därmed 8 placeringar. I kategorin större städer klättar däremot Växjö en placering och hamnar på andra plats av 21 kommuner.

Publiceringsdatum28-september-2022

I rankingen har de lokala företagen gett något sämre betyg inom bland annat områdena ”tillgång till medarbetare med relevant kompetens” och ”företagens egna engagemang för förbättrat företagsklimat”. Ett förbättrat resultat uppnås inom områdena ”kommunpolitikers och tjänstemännens attityder till företagande” samt ”information till företagen”.

– Det är glädjande att våra egna satsningar för att skapa en bra dialog och informationsutbyte gentemot näringslivet har gett resultat. Det kommer vi även fortsättningsvis att jobba med samtidigt som vi intensifierar arbetet med uppföljning, service och bemötande. Kompetensförsörjningen är också en viktig framgångsfaktor och en fråga som vi behöver kraftsamla oss kring ännu mer, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under det gångna året har Växjö kommun genomfört en rad olika företagssatsningar i samverkan med näringslivet. Det har bland annat tagits fram en ny upphandlingspolicy samt initierats branschvisa dialogmöten mellan företag och tjänstepersoner. Kommunen har även bildat ett näringslivsråd och genomfört kontinuerliga företagsbesök tillsammans med både tjänstepersoner och politiker. Initiativen har genomförts i syfte att skapa bättre förståelse för företagens förutsättningar och behov.

– Det känns bra att vi klättrat i rankingen i relation till motsvarande kommuner i Sverige. Däremot finns områden med förbättringspotential och viktiga frågor såsom kompetensförsörjning vi behöver intensifiera. Det är ett långsiktigt arbete som vi ser som betydelsefullt för ett starkt och hållbart företagsklimat, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun.

Fakta om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 1 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022, och en tredjedel bygger på statistik från SCB och UC.

Uppdaterad: 06-oktober-2022