Kommunens webbplatser

Anmäl ditt evenemang till Earth Week 2023

Earth Week 2023, den 20-25 mars är din chans att berätta vad du gör för klimatet och miljön. Vilka tips och åtgärder har du, din avdelning, förening eller företag att dela med er för att tillsammans bidra till de mest hållbara valen i vår vardag?

Publiceringsdatum28-oktober-2022

Earth Week är Växjö kommuns årliga hållbarhetsvecka i mars som lyfter framtidens frågor kring hållbarhet.

Anmäl ditt evenemang till Earth Week 2023, 20-25 mars. Senast 3 februari ska din anmälan vara inne. Earth Week jobbar aktivt med att genomföra arrangemanget på ett så hållbart sätt som möjligt.

För att underlätta för dig som arrangör, finns en checklista du kan följa.

Mer information om Earth Week 2023 och anmälan.


Uppdaterad: 28-oktober-2022