Kommunens webbplatser

För ett hållbart näringsliv och att göra skillnad på riktigt

Den 8 november var det träff för företagare som signerat Växjödeklarationen. Eventet som ägde rum på Växjö Linnæus Science park hade temat IT och hållbarhet.

Publiceringsdatum22-november-2022

Föreläsare var Lars Emilsson från Atea som pratade om hållbart IT och resursanvändning. Fredrik Ahlgren och Jorge Luis Zapico, båda från Linnéuniversitetet föreläste om vikten av Data och Internet of Things och hur vi med hjälp av informationen som vi samlar på oss idag, kan skapa en bättre och mer hållbar värld i morgon.

Lena Jidne, administratör för REKO-ringen i Växjö, är en av de organisationer som skrivit under Växjödeklarationen och som besökte föreläsningen. Hon tycker att det är positivt att träffas i denna typ av konstellation.

-Det är inspirerande och hoppingivande att höra hur företag och organisationer i olika branscher jobbar för ökad hållbarhet på olika sätt och sammanhang.

Ensam är inte alltid stark

Morgan Giraud, ekokock på PM & Vänner, har använt IoT som en metod för att se över och minska på matsvinnet. Även han är positiv till att samarbeta över gränserna för nya perspektiv.

-Ensam är ju inte alltid stark, utan vill man komma någonstans kommer man mycket längre om man gör det i grupp, även med andra som jobbar med samma fråga fast från ett annat synfält.

Monica Carlsson, PM & Vänner, tycker att hållbarhetsfrågor är samhällets viktigaste frågor. Hon menar att likväl som att hållbarhet ska vara grundläggande för deras verksamhet, vill de även att de ska vara det för samhället i stort, och tillägger att samarbete och samverkan mellan näringsliv och det offentliga, mellan organisationer och företag och andra är otroligt viktigt. -Växjödeklarationen är ett sådant initiativ där vi gärna är delaktiga. Vi har flera fokusområden, men det viktigaste är att hållbarhet ska ligga till grund för alla beslut som tas. Tillsammans kan vi göra mycket mer än var för sig, avslutar Monica.

Hittills har 27 lokala verksamheter skrivit under Växjödeklarationen. Nästa signeringstillfälle är under våren i samband med Earthweek.

Läs mer om Växjödeklarationen - Växjö kommun

Uppdaterad: 22-november-2022