Kommunens webbplatser

Framtidssäkra ditt företag med Innovationslänken

Behöver ditt företag stöttning för att utvecklas och digitaliseras? Nyfiken på nya kreativa samarbeten som kan utveckla och ta din verksamhet framåt?

Publiceringsdatum22-november-2022

Hej Jesper Lindahl, projektledare för Innovationslänken vid Växjö Linnæus Science Park. Berätta lite om innovationslänken, vad ni gör och vilka ni är till för.

Innovationslänken är ett projekt som stöttar små och medelstora it- och industribolag i Kronoberg att utvecklas och digitaliseras genom att bidra med kunskap, verktyg och nätverk för detta. Företagen ska få bättre förutsättningar, relevanta matchningar och motivation att prioritera utveckling och innovation högre. Allt för att bidra till att framtidssäkra företagen i vår region.

Ge några exempel på samarbetsformer ni genomfört och inom vilka områden

Inom projektet har vi genomfört samarbetsworkshops inom olika intresseområden som företagen lyft i behovsmöten med projektet. I flera fall har dessa sedan lett vidare till djupare samarbeten mellan företag. Samarbetsworkshops har rört bl.a. automation, digital/teknisk kompetensförsörjning och att möta och visualisera sina CO2-avtryck. Inom projektet har flera företag genomfört sina första student- eller forskarsamarbeten. Dessa har handlat om alltifrån AI, en hållbar arbetsplats till att överföra tyst kunskap.

I nuläget är flera spännande case igång med akademi och företag. Ett handlar om uppkopplade möbler, ett annat om att hitta stödjande verktyg för en multikulturell arbetsplats. Det vi arbetar på för tillfället är en samarbetsworkshop där smarta digitala lösningar för industrin från regionala IT-företag och akademi står i centrum. Där möter vi upp flera av de intresseområden som industrin lyft genom att bjuda in företag och akademi med nischade smarta lösningar. Ambitionen är dels att inspirera industrin men också att lösningarna genom samarbetsworkshop kan bli än mer anpassade och nyttiga för industrin. Eventet sker den 7:e december i Ljungby och du kan läsa mer om det på Växjö Linnæus Science Parks webbplats.

Hur kan jag som företagare dra nytta av och komma i kontakt med Innovationslänken?

Vid en första kontakt lyssnar vi in ert företags behov och intressen för att ta utgångspunkt där. Sedan letar och matchar vi intressanta samarbeten och aktiviteter baserat på detta. Så det finns allt att vinna på att ta kontakt – vi eftersträvar att nå winwin i allt vi gör. Genom att ta kontakt med antingen projektledare hos Växjö Linnaeus Science Park eller Campus Ljungby kan ni komma igång.

Kommande workshops och samarbeten

Samarbetsworkshopen den 7:e december i Ljungby som jag tror kan vara till stor nytta för deltagande små och medelstora företag i regionen. Personligen ser jag också framemot att komma igång med Innovationsmasterns samarbeten inom processutveckling till nästa termin.

Mer information om innovationslänken

Uppdaterad: 22-november-2022