Kommunens webbplatser

Dags för Upphandlingsskolan

Den 10 mars drar Upphandlingsskolan för företagare i gång. Syftet med Upphandlingsskolan är att öka kunskapen om offentliga affärer och göra det enklare för företagare att lämna anbud.

Publiceringsdatum16-januari-2023

-Det är viktigt med en bra dialog med näringslivet, så att vi kan få input på vad som behövs för att underlätta för fler att vara med och konkurrera om de offentliga affärerna, säger Tina Storbjörk, upphandlingschef Växjö kommun.

Upphandlingsskolan riktar sig till företagare som är intresserade av att bli leverantör till Växjö kommun och dess kommunala bolag. Förra årets upphandlingsskola genomfördes digitalt. I år kommer det vara möjligt att ses och ställa frågor på plats.

-Alla som vill är välkomna att delta, men vi tror att du kommer ha mest nytta av innehållet om du är ny eller ovan som anbudslämnare till offentlig verksamhet, säger Tina Storbjörk, upphandlingschef på Växjö kommun.

Anmäl dig till Upphandlingsskolan

Uppdaterad: 16-januari-2023