Kommunens webbplatser

Nominering till mångfaldspriset 2023

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut till en person, företag eller organisation som jobbar målmedvetet för mångfald. Nominering senast den 14 mars.

Publiceringsdatum10-februari-2023

Vem kan man föreslå

Växjö kommuns mångfaldspris kan delas ut till Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag som arbetat för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Så gör du för att nominera

Skicka in ditt förslag senast den 14 mars med motivering på vilket sätt den/de nominerade bidragit till mångfaldsarbetet:

  • via formulär på vaxjo.se/priser
  • mejla kommunstyrelsen@vaxjo.se, skriv Nominering mångfaldspriset som ämne
  • skicka till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö, skriv Nominering mångfaldspriset på kuvertet.

Mer om mångfaldspriset på vaxjo.se/priser

Välkommen med ditt förslag!

Uppdaterad: 10-februari-2023