Kommunens webbplatser

Näringslivet i Växjö kommun växer

Trots utmanande tider så sjuder det i Växjö kommuns näringsliv. Under 2022 startades 669 nya företag i kommunen. Det innebär att vid årets mätning fanns det totalt 9821 företag, vilket är en ökning med 200 företag 2022 jämfört med föregående år. Antalet konkurser under 2022 minskade med 22 procent jämfört med 2021.

Publiceringsdatum23-mars-2023

Diversifierat näringsliv
-skog och energi sticker ut

Den största andelen vad gäller nystartade företag finns inom Jord & Skog & Energi, där kommunen ligger 5,6 % över riket i sin helhet.

Därefter följer företag som erbjuder tjänster inom bland annat IT, ekonomi, reklam, juridik, försäkring, uthyrning av fastigheter och maskiner, resor, städning, kropps- och hårvård.

När det gäller andelen kvinnliga företagsledare bland nya företag har Växjö kommun 3,9 procent lägre andel än rikssnittet som är på 33,5 procent.

Uppdaterad: 04-april-2023