Kommunens webbplatser

Företag mer nöjda med Växjö kommuns service

Växjö kommuns service till företag har blivit bättre. Det visar Öppna Jämförelser Företagsklimat som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR presenterade idag. Växjö kommuns resultat är ett Nöjd kund-index (NKI) på 75, vilket är en förbättring mot året innan då NKI låg på 71. Årets resultat innebär även ett stort steg upp för Växjö kommun i den nationella rankingen, från plats 146 förra året till plats 103 i år.

Publiceringsdatum25-april-2023

Öppna jämförelser Företagsklimat redovisar resultat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. 2023 är tionde gången om jämförelsen presenteras och mätningen baseras på 2022 års service.

Växjö kommuns resultat är ett Nöjd kund-index (NKI) på 75, vilket är en förbättring mot året innan då NKI låg på 71. Årets resultat innebär även ett stort steg upp för Växjö kommun i den nationella rankingen, från plats 146 förra året till plats 103 i år.

– Mätningen är ett viktigt redskap i vårt arbete med att förbättra den kommunala servicen och förenkla för våra företagare. I en växande stad som Växjö ska det vara enkelt att starta och driva företag, och i det spelar vår myndighetsutövning en avgörande roll. Årets resultat visar att vår medvetna satsning för att förbättra servicen gentemot företagen ger effekt, säger Lisa Larsson (S), miljö- och byggnämndens ordförande.

Cirka 340 företagare i Växjö har bedömt kommunens service inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Växjö kommun har förbättrat sitt resultat på alla serviceområden jämfört med året innan. Serviceområdena har ett index mellan 71 och 82. Högst omdöme ges området bemötande med ett index på 82. Sett till myndighetsområdena ges brandskydd (81) högst poäng, medan serveringstillstånd (72) ges lägst betyg.

– Vi är glada över att vi har förbättrat vårt NKI. Vi har arbetat aktivt med våra resultat från tidigare år för att öka vår medvetenhet kring service och bemötande. Att det långsiktiga arbetet ger resultat i årets mätning känns väldigt bra. Extra roligt är det att det är inom just området bemötande som vårt index har höjts mest. Vi kommer fortsätta utveckla vårt arbete med kunden i fokus och hoppas på ett ännu bättre resultat i nästa års mätning, säger Per Sandberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under 2022 har Växjö kommun bland annat ökat det interna samarbetet, genomfört företagsbesök, haft dialogmöten med företagare och förenklat språket i rapporter och beslut.

Uppdaterad: 25-april-2023