Kommunens webbplatser

Elstöd till företag

Från och med 30 maj kan du som näringsidkare söka elstöd hos Skatteverket. Detta enligt ett beslut av regeringen för att mildra effekterna av höga elkostnader.

Publiceringsdatum24-maj-2023

Stödet gäller framtida kostnader hos företag, men beräknas av praktiska skäl utifrån förbrukningen oktober 2021–30 september 2022. Sista dagen att söka elstöd är 25 september 2023.
För mer information och om vilka kriterier som gäller, läs mer på Skatteverkets hemsida.Uppdaterad: 24-maj-2023