Kommunens webbplatser

Hållbara Växjö

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling.

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen.
I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

En ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Klimatkontraktet Pdf, 1.4 MB.

Vill ditt företag signera Växjödeklarationen?

Världens länder har i FN tagit beslut om 17 mål för hållbar utveckling. De kallas också Globala målen eller Agenda 2030. Växjö är aktiva i det arbetet och kommunen började under 2018 arbeta för att ta fram ett program för hur Växjö ska nå hållbar utveckling. 15 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om att anta hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030. Grunden till programmet ligger i FN:s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030. Programmet består av:

  • en deklaration
  • fem målbilder
  • nio utmaningar
  • tre principer för genomförande

Vill du läsa mer om Växjös arbete med att bli en kommun som du vill verka, bo och leva i nu och i framtiden. Mer information om Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 Pdf, 426.4 kB.

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen.
I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

En ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Klimatkontraktet

Vill ditt företag signera Växjödeklarationen?

Förnybar energi från Växjö kommun

Sedan december 2019 är hela Växjö Energis verksamhet fossilfri och all fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Tack vare att så många väljer fjärrvärme i Växjö har Växjö energi mer än halverat utsläppen (70 procent) av fossil koldioxid från uppvärmning, jämfört med om de hade eldat med olja.

Förnybar energi från Växjö kommun

För mer information

Olivia Thim

Näringslivsutvecklare, företagslots.

E-post: olivia.thim@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 416 09

Uppdaterad: 21-oktober-2021