Kommunens webbplatser

Hållbara Växjö

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling.

Världens länder har i FN tagit beslut om 17 mål för hållbar utveckling. De kallas också Globala målen eller Agenda 2030. Växjö är aktiva i det arbetet och kommunen började under 2018 arbeta för att ta fram ett program för hur Växjö ska nå hållbar utveckling. 15 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige om att anta hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030. Grunden till programmet ligger i FN:s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030. Programmet består av:

  • en deklaration
  • fem målbilder
  • nio utmaningar
  • tre principer för genomförande

Vill du läsa mer om Växjös arbete med att bli en kommun som du vill verka, bo och leva i nu och i framtiden, läs mer Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 Pdf, 426.4 kB.

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen.
I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

En ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Klimatkontraktet Pdf, 1.4 MB.

Vill ditt företag signera Växjödeklarationen?

För mer information

Olivia Thim

Näringslivsutvecklare, företagslots.

Träbyggnation, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, hållbarhet, byggindustri, skog & trä, energi & klimat

E-post: olivia.thim@vaxjo.se
Telefon: 0470 - 416 09

Uppdaterad: 03-juni-2021